ارائه بهترین خدمات به شما با خدمت رسانان حرفه ای

تو هم اگر حرفه ای بلدی به خدمت رسانان ما ملحق شو

درخواست خدمات
به آسانی نیروی مناسب پیدا کن
ارائه بهترین خدمات به شما
نحوه کار ما
نحوه کار ما

نحوه کار ما

به سادگی و در 3 مرحله ، به بهترین نحو هر خدمتی که نیاز داری رو انجام بده

  • ثبت درخواست

    درخواست هر نیرویی که نیاز داری رو ، با توضیح کامل و تصاویر ثبت کن

  • پیشنهاد خدمت رسانان

    خدمت رسانان مربوطه ، درخواست شما رو میبینند و و پیشنهاد قیمت و زمان خودشون رو ارسال میکنند .

  • انتخاب خدمت رسان

    پیشنهادات قیمت و زمان و همچنین مهارت و سابقه کاری خدمت رسانان رو مقایسه و بهترین رو انتخاب کنین

اگر مهارتی بلدی ، بیا و کسب درآمد کن

درخواست های کار رو ببین ، پیشنهاد قیمت و زمان رو ارسال کن ، پروژه بگیر

اکنون بپیوندید
اکنون بپیوندید