خدمت رسان
ایمیل تأییده شده است نگار میلانی
5/5 (2 بازخورد)
زمان عضویت 2022-08-26
سلامتی پروفایل 50%

شخص

1

پروژه های در حال انجام

2

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

₺ 0

درآمد کل

* برای ارسال پیشنهاد روی دکمه کلیک کنید

ارسال پیشنهاد

بازخورد مشتری

شرکت
ایمیل تأییده شده است Helen Yazdi

مترجم

 • استانبول
 • 2022-10-03
  • رفتار حرفه ای من چگونه بود؟
  • کیفیت کار من چطور بود؟
  • آیا من به مهلت متمرکز شده بودم؟
  • آیا داشتن خدمات من ارزش آن را داشت؟

خانم میلانی به عنوان مترجم زحمت ترجمه برای من انجام دادن ، مترجم بسیار حرفه ای و تسلط کامل به زبان ترکی دارند .

شرکت
ایمیل تأییده شده است Helen Yazdi

ثبت نام دانشگاه

 • استانبول
 • 2022-09-03
  • رفتار حرفه ای من چگونه بود؟
  • کیفیت کار من چطور بود؟
  • آیا من به مهلت متمرکز شده بودم؟
  • آیا داشتن خدمات من ارزش آن را داشت؟