خدمت رسان
ایمیل تأییده شده است Omid Nik
5/5 (1 بازخورد)
زمان عضویت 2022-06-22
سلامتی پروفایل 20%

0

پروژه های در حال انجام

1

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

₺ 9,000

درآمد کل

* برای ارسال پیشنهاد روی دکمه کلیک کنید

ارسال پیشنهاد

بازخورد مشتری

شرکت
ایمیل تأییده شده است ev7 co

نقاشی ساختمان ( پروژه نمونه )

  • استانبول
  • 2022-09-03
    • رفتار حرفه ای من چگونه بود؟
    • کیفیت کار من چطور بود؟
    • آیا من به مهلت متمرکز شده بودم؟
    • آیا داشتن خدمات من ارزش آن را داشت؟

یک گروه و تیم بسیار خوب و حرفه ای