مترجم (نگار میلانی)

  1. خانه
  2. مترجم (نگار میلانی)

خانم میلانی به عنوان مترجم زحمت ترجمه برای من انجام دادن ، مترجم بسیار حرفه ای و تسلط کامل به زبان ترکی دارند .