جزئیات درخواست خدمت

  1. خانه
  2. استانبول
  3. جزئیات درخواست خدمت

اوستای خیاطی جهت تکستیل

  • نوع درخواست خدمتنوع درخواست خدمت: حضوری
  • مهلت پروژهمنقضی شده
  • استانبول
آدرس : ینی بوسنا مرکز جامع

جزئیات پروژه

با سلام به یک نفر اوستای خیاطی جهت کار در تکستیل نیازمندیم.

تکستیل ایرانی با مساحت ۷۰۰ متر مربع واقع در استانبول . ینی بوسنا . شیرین اولر

 

 

 

 

 

دسته بندی های صنعت