جزئیات درخواست خدمت

  1. خانه
  2. استانبول
  3. جزئیات درخواست خدمت

ساخت میز تلویزیون و نقاشی ساختمان

  • نوع درخواست خدمتنوع درخواست خدمت: حضوری
  • مهلت پروژهمنقضی شده
  • استانبول
آدرس : sky land towers

جزئیات پروژه

سلام ، یک عدد دیوار برای رنگ دارم و ساخت یک عدد میز تلویزیون

دسته بندی های صنعت

مهلت اتمام پروژه

2022-07-27