جزئیات درخواست خدمت

  1. خانه
  2. استانبول
  3. جزئیات درخواست خدمت

نظافت منزل

  • نوع درخواست خدمتنوع درخواست خدمت: حضوری
  • مهلت پروژهمنقضی شده
  • استانبول
آدرس : Kağıtane,Hamidiye Mh.

جزئیات پروژه

نظافت كامل منزل دو خوابه،80 متر بدون وسيله

دسته بندی های صنعت