جزئیات درخواست خدمت

  1. خانه
  2. استانبول
  3. جزئیات درخواست خدمت

نظافت منزل

  • نوع درخواست خدمتنوع درخواست خدمت: حضوری
  • مهلت پروژهمنقضی شده
  • استانبول
آدرس : زکریاکوی

جزئیات پروژه

نظافت خانه ۱۱۰ متر بدون وسایل ، 2 خوابه ، وسایل هم داخل منزل نیست

دسته بندی های صنعت