جزئیات درخواست خدمت

  1. خانه
  2. استانبول
  3. جزئیات درخواست خدمت

نیروی ماکینه چی خیاط چانته دوز و …

  • نوع درخواست خدمتنوع درخواست خدمت: حضوری
  • مهلت پروژهمنقضی شده
  • استانبول
آدرس : شیرین اولر . ینی بوسنا

جزئیات پروژه

باسلام

به تعدادی نیروی ماکینه چی . خیاط . راسته دوز . بیه زن و… نیازمندیم

تسویه حساب هفتگی از 250 لیر روزانه با بالا بستگی به توانایی افراد

تکستیل ایرانی

محل کار استانبول . شیرین اولر . ینی بوسنا .

دسته بندی های صنعت