جزئیات درخواست خدمت

  1. خانه
  2. استانبول
  3. جزئیات درخواست خدمت

کابین حمام

  • نوع درخواست خدمتنوع درخواست خدمت: حضوری
  • استانبول
آدرس : کارتال اورهان تپه

جزئیات پروژه

در کابین حمام از ریل خارج شده و نیاز به تعمیر دارد

دسته بندی های صنعت

پیوست ها