آنکارا

  1. خانه
  2. آنکارا
کارفرما
کارفرما
Garret Hirsch

Times the excellent tide where meaningful test is blaming

0/5(0 بازخورد)

0/5(0 بازخورد)

0/5(0 بازخورد)

اثاث کشی از انکارا به ازمیر   بارها زیاد نیست ، در حد یک وانت حدس میزنم باشه ، وسایل سنگین مثل یخچال هم نداره ، بسته بندی هم توسط…

  • هزینه پروژههزینه ₺ 800
0/5(0 بازخورد)

0/5(0 بازخورد)